Transznacionális együttműködések uniós pályázat

 Zalai Harangláb Egyesület  |   Hírek  |   2017. szeptember 06., szerda  |   0

Pályázat humán szolgáltatásokat nyújtó intézmények, szervezetek és fenntartóik számára.

Transznacionális együttműködések – EFOP-5.2.2-17

A Széchenyi 2020 keretében megjelent felhíváshoz a támogatási kérelmek benyújtására 2017. június 22. napjától 2019. június 3. napjáig van lehetőség. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5,39 milliárd forint.

Magyarország Kormányának felhívása a humán szolgáltatásokat nyújtó állami és nem állami intézmények, szervezetek és fenntartóik számára1 , a 1037/2016. (II.9.) számú Kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján transznacionális együttműködés fejlesztése érdekében.

A Kormány az Európai Unióval kötött Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a magyarországi (köz)szolgáltatások elérhetőségének és minőségének fejlesztését, esélyteremtő szerepének javítását.

A cél elérését a Kormány a humán szolgáltatásokat nyújtó állami és nem állami intézmények, szervezetek, és fenntartóik együttműködésével, nemzetközi együttműködések kialakításával és nemzetközi tapasztalatszerzés útján tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy: a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket minimum 30 000 000 Ft, maximum 100 000 000 Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;

a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy: projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia, a Köznevelés-fejlesztési Stratégia, a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratéga, az Ifjúsági Garancia akcióterve, a Nemzeti ifjúsági stratégia (NIS), a Civil stratégia, a Nemzeti önkéntes stratégia, a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhely kiváltásról szóló stratégiában, vagy az Egészséges Magyarország stratégia céljainak eléréséhez, amely célként fogalmazza meg a (köz)szolgáltatások minőségének fejlesztését és esélyteremtő és hátránykompenzációs képességének erősítését.

a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

Felfüggesztés

A beérkezett támogatási kérelmek számára és a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret valószínűsíthető kimerülésére tekintettel 2017. szeptember 4-től, a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Transznacionális együttműködések” című (EFOP-5.2.2-17 kódszámú) felhívás felfüggesztésre került.

A pályázat linkje: itt

Be the first to write a comment.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.